Elmo SimplIQ line servokäytöt

SimplIQ-sarjan digitaaliset servokäytöt ovat tehokkaita, toiminnoiltaan monipuolisia ja pienikokoisia. Kaikkiin digitaalisiin servokäyttöihin löytyy useita takaisinkytkentä vaihtoehtoja. Jokaisessa servokäytössä on vähintään 6 digitaalituloa, 2 digitaalilähtöä ja 1 analogitulo.

Servokäyttöjen parametrointi, testaus, ohjelmointi ja toiminnan monitorointi tapahtuvat Composer-ohjelmalla. Elmon kaikki servokäytöt ohjelmoidaan samalla ohjelmointikielellä.

Lataa tuoteinfoa:

Elmo SimplIQ tuotetaulukko