Ratkaisu: Kytkeytyminen

Kytkeytyminen synkroniseen liikkeeseen ja irrottautuminen synkronista.