jetter-logo

Referenssit

Anturien testauslaite

Mikroelektroniikan antureiden testaus ja kalibointi on tehtävä erilaisissa asennoissa ja lämpötiloissa. Asentojen toistotarkkuus (2 akselia) on asteen tuhannesosien suuruusluokkaa, paikoitusnopeudesta ei ole kuitenkaan tingitty. Materiaalin kääntely tehdään kaapissa jonka erittäin laaja lämpötila-alue -50..+150 astetta aiheuttaa kovat vaatimukset etenkin mekaniikalle. Lämpötilan ohjaus ja säätö on tehty logiikkaohjelmalla, säätimet ovat ohjelmallisia PID-säätimiä. Kaapin lämpötilaa mitataan neljällä PT100-anturilla. Tuotteiden käsittelyyn tarvitaan myös viivakoodilukijoita ja 2D-matriisikameraa. Laitteessa on myös lukuisia paineilmatoimisia toimilaitteita.

CNC laserleikkauskone

Laserleikkauskoneella leikataan tasomaisia kappaleita. Leikkauspään nopeus on 3,5 m/s ja kiihtyvyys 3,5 g. Työalue 1500 x 500 mm. Halutut nopeudet ja kiihtyvyydet on mahdollista saavuttaa vain käyttämällä lineaariservomoottoreita.

Sormijatkos- ja paloittelulinja

Sormijatkos-ja paloittelulinjalla jatketaan puuaihiota ja paloitellaan se halutun mittaisiksi paloiksi. Aiohiopalat ovat määrämittaisia liimapuuaihioita. Paloittelumitat saadaan tuotannonohjausjärjestelmästä suoraan logiikan muistiin. Kone tekee aihiopaloista ensin "päättymättömän" aihion ja sitten paloittelee sen määrämittoihin. Koneessa on ethernet-liitäntä tuotannonohjausjärjestelmään.

Tapituslinja

Tapituskoneeseen syötetään eri mittaisia liimapuuaihioita. Alkupään tapitusyksikkö ottaa aihiosta kiinni, vie sen jyrsinterille ja jyrsii aihion alkupäähän halutut lovet. Sitten aihio viedään loppupään tapitusyksikölle joka ottaa aihiosta kiinni ja jyrsii halutut lovet aihion loppupäähän. Aihiot voivat olla erilaisessa järjestyksessä. Käyttäjä valitsee minkä tyyppisiä osia työstetään. Aihioiden pitkittäissiirto on toteutettu servomoottoreilla ja jyrsinterien liikuttelu hydraulisilla liikeakseleilla. Työstömitat ja muut parametriarvot ovat käyttäjän muuteltavissa operointipaneelista.

Kulmasuojan valmistuslinja

Linjalla valmistetaan kulmasuojaa, jota käytetään pakkausmateriaalien apuna vahvistamaan pakkauksien kestoa ja estämään kuljetusvaurioiden syntymistä. Kulmasuoja muodostuu päällekkäisistä pahvikerroksista jotka liimataan toisiinsa ja muotoillaan halutunlaisiksi sekä katkaistaan määrämittaan. Katkaisun jälkeen kulmasuojat kerätään nipuiksi. Valmiit niput sidotaan ja kuljetetaan pakkauspöydälle automaattisesti.

Hitsaustorni

Hitsaustornilla hitsataan säiliön päätykappaleita. Käsittelypöytä pyörittää ja kallistaa hitsattavaa osaa. Hitsaustornin puomi liikkuu korkeussuunnassa ja hitsausvaunu vaakasuunnassa tehden hitsausliikkeen. Liikenopeudet ja hitsauspaikat ovat käyttäjän valittavissa järjestelmän operointipaneelista. Työkappale voi olla halkaisijaltaan 11 metriä ja painaa 150 tonnia. Molempia laitteita hitsaustornia sekä käsittelypöytää voidaan käyttää myös erikseen itsenäisinä laitteina.

Pystysaumojen hitsauskone

Pystyhitsausasemalla hitsatan laivojen kaksoispohjan ristikkorakenteita. Laitteisto on kiinni nosturiportaalissa. Se paikoitetaan haluttuun hitsauskohtaan ja hitsauspäät ajetaan alas aloitusasemaan. Sitten käynnisteään hitsaus ja hitsataan pystysaumaa haluttu matka. Laitteistossa on 4 hitsauspäätä jotka voivat toimia itsenäisesti. Käyttäjä antaa hitsauspaikkatiedot sekä hitsausarvot logiikan oprointipaneelista. Kaikkia arvoja on mahdollista muutella myös hitsauksen aikana.